Základní škola Pošembeří

Vážení rodiče, vítáme vás na našem novém webu!

Aktuality

Informace o průběhu zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče,

předkládám informace o průběhu zpracování zápisu do 1.ročníků školního roku 2024/2025.

Základní škola Pošembeří, Žitomířská 1144, zaevidovala celkem 59 žádostí.

Z tohoto počtu požádali 4 rodiče o odklad školní docházky o jeden rok.

Zbývající žádosti byly posouzeny podle stanovených kritérií zveřejněných 7.3.2024.

55 uchazečů splnilo kritérium, kterým je spádová oblast školy, což znamená, že tyto děti mají přednost v přijímání.

Pro přijetí od školního roku 2024/2025 byl  stanoven nejvyšší  počet žáků na 23.

Na setkání s řediteli českobrodských škol se zjišťovaly duplicitní žádosti, upravovaly počty žádostí k dalšímu posouzení.

Sledujte naše webové stránky, kde budou průběžně zveřejňovány další informace.

Výsledky zápisu budou k dispozici počátkem května, nejdéle však 13. května v souladu se zákonnými lhůtami.   

Zároveň žádáme rodiče, jejichž dítě bylo nebo bude přijato do 1.ročníku na jinou školu, aby tuto skutečnost sdělili písemně vedení školy na e-mail: reditelka@zsposemberi.info  

Mgr. Alena Strnadová, ŘŠ


  Zápis do 1.ročníku ZŠ Pošembeří

    Termín: 11.4.2024 14.00 – 18.00

    Budova školy Pošembeří, Žitomířská 1144, Český Brod

    Zápis je pro děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018 a děti, které měly v minulém roce odloženou školní docházku.

    K zápisu doneste:

    - rodný list dítěte

    - občanský průkaz zákonného zástupce (případně jiný doklad o místě trvalého pobytu)

    Rodiče dětí, kterým byl odklad v loňském roce povolen, musí požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky, tedy vyplnit Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

    Pokud vaše dítě onemocní a nebude se moci zápisu účastnit, dostaví se k zápisu v daném termínu pouze zákonný zástupce.

    Odklady:

    Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky budete potřebovat:

    1. vyplněnou přihlášku (v termínu zápisu)

    2. vyplněnou žádost o odklad

    3. doporučení školského poradenského zařízení ( doložit do 31.5.2024 )

    4. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa ( doložit nejpozději do 31.5.2024)

    Kritéria pro přijetí: spádovost – Břežany II, Černíky, Doubravčice, Klučov, Mrzky, Přehvozdí, Rostoklaty,Tuchoraz, Vrátkov

    O každé žádosti je veden spis pod evidenčním číslem. Účastník řízení má právo nahlížet do spisu.

    S tím je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu či jeho části.

    Pro školní rok 2024 / 2025 otevíráme 1 třídu – 23 žáků.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.