Základní škola Pošembeří

Vážení rodiče, vítáme vás na našem novém webu!

Aktuality

Schůzka budoucích prvňáčků

Dobrý den, úvodní schůzka budoucích prvňáčků se uskuteční v pondělí, 24.6.2024, v 17.00 v budově " školičky" (tam, kde byl zápis). V průběhu schůzky budeme rozdávat rozhodnutí o přijetí.
Mgr. Alena Strnadová
ředitelka školy

Vážení rodiče,

20.5. + 21.5. v době od 12:00 do 15:00 bude v budově školy k vyzvednutí rozhodnutí o přijetí, nepřijetí, OŠD 
na ZŠ Pošembeří pro školní rok 2024/2025. (Adresa: Žitomířská, 1144 - místo zápisu)

Mgr. Alena Strnadová
ředitelka školy


Výsledky losování 2024

Vážení rodiče,

v úterý, 30.4.2024, proběhlo losování dětí pro přijetí do 1.ročníku ZŠ Pošembeří.
O průběhu losování byl sepsán protokol, který je k nahlédnutí v originále u ŘŠ.

V případě, že některý z již přijatých bude přijat na jinou školu nebo z jakéhokoliv důvodu nenastoupí,
nabídneme uvolněné místo dalšímu uchazeči v řadě z náhradníků.
Žádáme touto cestou rodiče dětí, které byly přijaty na jinou školu a nenastoupí k nám, aby podali
informaci vedení školy písemně na email: reditelka@zsposemberi.info.
V případě uvolněného místa budou náhradníci osloveni vedením školy telefonicky.

Výsledky losování zde 


Výsledky zápisu 2024

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

zde jsou výsledky zápisu do 1. ročníku na naši školu. K zápisu bylo přijato celkem 59 žádostí. Celková
kapacita školy je 48 žáků a pro školní rok 2024/2025 můžeme otevřít 1 třídu 1. ročníku - 23 žáků.
4 děti mají odklad školní docházky.
2 žádosti byly v průběhu zápisu staženy z důvodu přijetí na jinou základní školu.
53 dětí splnilo kritérium (bydliště ve spádové oblasti).
Žáci budou přijati na základě výsledku losování.
Losování bude veřejné a proběhne 30. 4. 2024 v 16:00 hodin v hlavní budově Základní školy, Žitomířská 885, Český Brod.

Mgr. Alena Strnadová
ředitelka školy


Oznámení o vyhlášení volného dne

 Oznamuji, že na dny 2. 5. 2024, 3. 5. 2024, 9. 5. 2024 a 10. 5. 2024 jsem vyhlásila volný den

dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

jiném vzdělávání.

Důvod vyhlášení: vzdělávání učitelského sboru

Vyhlášení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na stránkách:

 www.zsposemberi.info  ,   https://zsposemberi.bakalari.cz/ 

24.4.2024

Mgr. Alena Strnadová, ředitelka školy


Informace o průběhu zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče,

předkládám informace o průběhu zpracování zápisu do 1.ročníků školního roku 2024/2025.

Základní škola Pošembeří, Žitomířská 1144, zaevidovala celkem 59 žádostí.

Z tohoto počtu požádali 4 rodiče o odklad školní docházky o jeden rok.

Zbývající žádosti byly posouzeny podle stanovených kritérií zveřejněných 7.3.2024.

55 uchazečů splnilo kritérium, kterým je spádová oblast školy, což znamená, že tyto děti mají přednost v přijímání.

Pro přijetí od školního roku 2024/2025 byl  stanoven nejvyšší  počet žáků na 23.

Na setkání s řediteli českobrodských škol se zjišťovaly duplicitní žádosti, upravovaly počty žádostí k dalšímu posouzení.

Sledujte naše webové stránky, kde budou průběžně zveřejňovány další informace.

Výsledky zápisu budou k dispozici počátkem května, nejdéle však 13. května v souladu se zákonnými lhůtami.   

Zároveň žádáme rodiče, jejichž dítě bylo nebo bude přijato do 1.ročníku na jinou školu, aby tuto skutečnost sdělili písemně vedení školy na e-mail: reditelka@zsposemberi.info  

Mgr. Alena Strnadová, ŘŠ


  Zápis do 1.ročníku ZŠ Pošembeří

    Termín: 11.4.2024 14.00 – 18.00

    Budova školy Pošembeří, Žitomířská 1144, Český Brod

    Zápis je pro děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018 a děti, které měly v minulém roce odloženou školní docházku.

    K zápisu doneste:

    - rodný list dítěte

    - občanský průkaz zákonného zástupce (případně jiný doklad o místě trvalého pobytu)

    Rodiče dětí, kterým byl odklad v loňském roce povolen, musí požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky, tedy vyplnit Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

    Pokud vaše dítě onemocní a nebude se moci zápisu účastnit, dostaví se k zápisu v daném termínu pouze zákonný zástupce.

    Odklady:

    Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky budete potřebovat:

    1. vyplněnou přihlášku (v termínu zápisu)

    2. vyplněnou žádost o odklad

    3. doporučení školského poradenského zařízení ( doložit do 31.5.2024 )

    4. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa ( doložit nejpozději do 31.5.2024)

    Kritéria pro přijetí: spádovost – Břežany II, Černíky, Doubravčice, Klučov, Mrzky, Přehvozdí, Rostoklaty,Tuchoraz, Vrátkov

    O každé žádosti je veden spis pod evidenčním číslem. Účastník řízení má právo nahlížet do spisu.

    S tím je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu či jeho části.

    Pro školní rok 2024 / 2025 otevíráme 1 třídu – 23 žáků.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting